BEHIND THE IDEA

handle with care from l.f. on Vimeo.


6 shipbuilders hang around the container. They question spectators were would they like to go to - what do they dream about - Venice, Paris, Chinese wall, desert island? They make appointments for the following days. The next days spectators are being invited inside of the container, which is arranged as a small tv studio. Everyone can sit at the front of a background with a location of one's desire, and with the technical means, will be filmed on it, as if he/she was really there. The only task is to tell few worlds to the friends, or relatives from the hypothetical journey. Everything is recorded on the camera, and can be heard outside the container. At the last day the container transformes into a cinema. The results of the imaginary journey are screened.

Stoczniowcy, zapraszają mieszkańców do kontenera, umożliwiając im podróż w inny wymiar. Wewnątrz zamontowane jest studio telewizyjne. Każdy może wybrać sobie tło, na którym chce wystąpić. Do wyboru są znane miejsca turystycznych pielgrzymek - Wenecja, Lizbona, Nowy Jork, Rio de Janeiro, itd. Każdy z zaproszonych do kontenera gości jest nagrywany na jego tle, jedyne zadanie to pozdrowić znajomych, swoje miasto, krewnych - przekazać im wiadomość z miejsca, do którego zawsze chciało się pojechać. W tym prostym geście “Stoczniowcy” realizują marzenia innych o dalekiej podróży w nieznane. Ostatniego dnia spektaklu kontener zamienia się w kino, w którym wyświetlane są wszystkie filmy nagrane w dniach poprzednich.